Berocca_nyfront.jpg

Berocca

Sveriges mest sålda multivitamin heter Berocca. Ett nytt sprudlande samarbete där Søder producerar POS-material och uppdateringar till reklamfilm.